Birden Fazla Kayıttan En Büyük Olanı Getirme (Bire N Tekil Sorgu)

//Birden Fazla Kayıttan En Büyük Olanı Getirme (Bire N Tekil Sorgu)

Bu yazımda konuda da bahsettiğim gibi birden fazla kayıtlı veriden ID si en büyük olan kaydı ekrana getiren MS SQL sorgusunu sizlerle paylaşacağım. Kodu paylaşmadan önce neden böyle bir sorguya ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim:

Müşteri Bilgileri ve Servis Bilgileri tablolarımdan hareketle “X” müşterisinin bilgileri sadece bir tane olabileceği gibi birden fazla servis bilgisi olabilmektedir. Amacımız X müşterisinin en son kayıt edilen servis bilgisini yakalamaktır.

Select m.*, c.* from CihazBilgileriTablomuz c
Left Outer Join MusteriBilgileriTablomuz m ON c.MusteriID = m.MusteriID
Where MusteriCihazBilgileriID in
(Select MAX(MusteriCihazBilgileriID) From CihazBilgileriTablomuz Group By MusteriID )

Bir Yorum Gönderin

(E-Posta adresiniz bu sayfada yayınlanMAZ.)