MS SQL Server

/MS SQL Server

Birden Fazla Kayıttan En Büyük Olanı Getirme (Bire N Tekil Sorgu)

Bu yazımda konuda da bahsettiğim gibi birden fazla kayıtlı veriden ID si en büyük olan kaydı ekrana getiren MS SQL sorgusunu sizlerle paylaşacağım. Kodu paylaşmadan önce neden böyle bir sorguya ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim: Müşteri Bilgileri ve Servis Bilgileri tablolarımdan hareketle “X” müşterisinin bilgileri sadece bir tane olabileceği gibi birden fazla servis bilgisi olabilmektedir. Amacımız X müşterisinin en son kayıt edilen servis bilgisini yakalamaktır. Select m.*, c.* from CihazBilgileriTablomuz c Left Outer Join MusteriBilgileriTablomuz m ON c.MusteriID = m.MusteriID Where MusteriCihazBilgileriID in (Select MAX(MusteriCihazBilgileriID) From CihazBilgileriTablomuz

MS SQL Server İl/İlçeler Tablosu

Bu yazımda ms sql server tablo yapısında il ve ilçelerin bulunduğu script’i sizlerle paylaşacağım. Faydalı olması dileğiyle. USE [VeriTabaniAdi] GO /****** Object: Table [dbo].[Ilceler] Script Date: 28.07.2015 22:41:29 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[Ilceler]( [IlceID] [int] NOT NULL, [IlceAdi] [nvarchar](255) NULL, [SehirID] [int] NULL, CONSTRAINT [PK_ilceler] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [IlceID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO /****** Object: Table [dbo].[Sehirler] Script Date: 28.07.2015 22:41:29 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE

MS SQL Server’da Mükerrer Kayıtları Bulma

Merhaba bu yazımda konuda da değindiğim gibi MS SQL Server ortamında bulunan mükerrer yani tekrar eden kayıtları getiren SQL sorgusunun yazılışından bahsedeceğim. Genellikle SQL ortamında veri getirirken tekrar eden kayıtların gözükmesini engellemek için “Distinct” ifadesini kullanıyoruz. Karşılaştığım istek sonucu SQL ortamında bulunan tekrar eden kayıtları listeletme gereksinimi üzerine bu yazıyı yazma gereği duydum. Sorgu yapısı kolon isimleri ile birlikte sunulmuştur. Select KolonAdi, Count(KolonAdi) From TabloAdi Group By KolonAdi Having Count (KolonAdi) > 1 Bu sorgu yapısından hareketle: Tablodaki verileri sütuna göre grupladık. Bu sayede tekrar eden

SQL Sorgusu olan DateDiff() ‘ i Kullanmak

Merhaba bu yazımda SQL sorgusu olan DATEDIFF() ‘in hangi amaca hizmet ettiğini ve nasıl kullanıldığını bahsedeceğim. Önceki yazımda iki tarih arasında ki gün farkını bulma fonksiyonundan bahsetmiştim. Bu komutu da öğrenen biri olarak alternatif olması açısından bu yazımı sizinle paylaşıyorum. Faydalı olması dileğiyle … Tabi bu örnekleri çoğaltmak ve farklı kullanımları tespit etmek mümkün…

MS SQL Server 2012 Services Pack 1 Hatası Çözümü 2

Merhaba bir önceki yazımda MS SQL Server 2012 kurulum esnasında karşılaşılan problemi ve bu problemin çözüm yolundan bahsetmiştim. Bu yazımda da çözüm yolunun daha pratik yolunu bulmam üzere bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurulum esnasında birçok SP1 paketini denemiştim. Fakat işime yaramamıştı link de belirttiğim SP1 Setup dosyasını kurduğunuz takdirde çözüme ulaşan biri olarak; çözüme ulaşacağınızın kanaatindeyim. Link : https://drive.google.com/file/d/0Bx6it7J-GoYPYm51eVBSejdLcjA/edit?usp=sharing

MS SQL Server de “Agent XPs component is turned off … ” Hata Çözümü

  Merhaba MS SQL Server da karşılaştığım sorunu ve çözümünü bu yazımda sizlerle paylaşacağım. Şimdiden yararlı olması dileğiyle … HATA: Agent XPs’ component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of ‘Agent XPs’ by using sp_configure. For more information about enabling ‘Agent XPs’, see “Surface Area Configuration” in SQL Server Books Online. (Microsoft.SqlServer.Management.MaintenancePlanWizard)

MS SQL de Escape operatörü Kullanarak Like ifadesi Kullanma

   Merhaba, Like operatörüyle beraber kullanılan joker karakterlerini bize sorgu yazarken kolaylık sağladığını biliyoruz. peki arama yapmak istediğimiz alan içinde bu joker karakterlerden birİ geçiyorsa ve onu aramak istiyorsak Like operatörünü nasıl kullanacağız .    Örneğin bir e-ticaret sitesi Veritabanı tablosunda ki Aciklama kolonunda % karakterinin geçip geçmediğini kontrol etmek istediğimizde aşağıdaki sql kodu kullanılabilir. Select * From Indirim Where Aciklama Like '%/%%' escape '/'

MS SQL Server’da İki Tarih Arasındaki Gün Sayısını Bulma

   Çoğu zaman tarih işlemleri için isteklerimiz oluyor bunlardan bir tanesi de iki tarih arasındaki gün farkını öğrenme. Aşağıdaki T-SQL kodları ile iki tarih arasındaki gün sayısını öğrenmiş oluyoruz.    (Tabi bu koddan başka yollarla da iki tarih arasındaki gün sayısına ulaşılabilir onu da belirtmek isterim.) DECLARE @startdate date = '2014/8/25' DECLARE @enddate date = '2014/8/30' SELECT DATEDIFF(day, @startdate,@enddate) As GunSayisi

MS SQL Server 2012 de Alınan Yedeği Geri Yükleme

   Merhaba geçen ki yazımda MS SQL 2012 Server ın yedeğinin alınmasını anlatmıştım. Bu yazımda da alınan yedeği geri yüklemeyi resimli olarak anlatacağım. Yedek alma işleminde de bahsettiğim gibi yedeği geri yüklerken de farklı yöntemler kullanarak da yapabildiğini belirtmek isterim. Options’tan gerekli ayarlamalar yapılır.Burada dikkat edilmesi gereken kısım Original file name ve Restore As kısmıdır.Daha önce almış olduğunuz yedeğin ismi farklı yazdığınızda hata alabilirsiniz.Ben almış olduğum yedeği

Microsoft SQL Server 2012 de Database yedeği almak

   Merhaba bu yazımda SQL Server 2012 de bulunan veri tabanının yedeklenmesini anlatacağım. İlk olarak SQL Server üzerinde farklı yöntemlerle de yedekleme işlemi yapılabildiğini belirtmek isterim. Kendi bilgisayarımda yedekleme işlemi adım adım resimli olarak anlatılmıştır… “Maintenance Plans” altında Yedekleme planımızın oluştuğunu görmekteyiz. Oluşan planımız üzerinde sağ tıklayarak “Modify” kısmına tıklayalım.